Friday, August 10, 2007

یک کوچولو آشنایی با برو بچ

سلام سلام
امروز روز پر کاری بود برای گردالو شب قبل هر کاری کرد خوابش نمی برد
دخمل خانومش حسابی همه جا را به هم ریخته بود و اون باید ساعات های اولیه صبح را به مرتب کردن خونه می گذروند
از اونجایی که این روزها همه چیز در هم بر هم شده و گردالو هم کلی خانوم و خونه دارهست مونده با این همه کارچه باید بکنه
طبق معمول روز را بدون هیچ برنامه ای شروع کرده و تصمیم داره بیشتر وقتش را به خوردن اخنصاص بده
خوب توی این تعطیلات دوستاش هم همه رفتن مسافرت .. این خانومه گرد ما هم تعطیلات را با کار و تمیز کردن و مهمونی رفتن قراره بگذرونه
بد نیست چند تا از شخصیت های نوشتهای این وبلاگ را بهتون معرفی کنم ...
من که راوی هستم
سحر گردالو که عکسش را اون بالا می بینید
خال خالی
لولو جون
مگ مگ
فعلا با اسم اینها آشنا شید تا ادامه ماجرا

لولو جون که رفته تعطیلات

مگ مگ که حسابی مشغوله کار و تلاشه
خال خالی که این روزها حسابی نق می زنه
و گردالو هم که دنبال یک خرابکاری چیزی می گرده که سرگرم باشه
خوب دیگه خیلی حرف زدم برم ببینم گردالو دیگه قراره چیکار کنه
منتظر باشید